Zasady publikowania

1. Redakcja publikuje wyłącznie teksty oryginalne o charakterze naukowym, spełniające warunek nowości.

2. Redakcja zaprasza do przesyłania artykułów, jednak nie gwarantuje ich publikacji. Nie zamawia ani nie zwraca przesłanych prac.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów, a także zwracanie ich do autorów z prośbą o dokonanie poprawek i uzupełnień.

4. Wymogiem przyjęcia tekstu przez redakcję jest spełnienie poniższych wytycznych formalnych:

  • Artykuł powinien być napisany w języku polskim.
  • Objętość publikacji nie powinna przekraczać 20 000 znaków.
  • Dokument musi być zapisany i przesłany do redakcji w wersji elektronicznej.
  • Manuskrypt nie powinien zawierać twardych spacji ani innego rodzaju formatowania tekstu (np. tabulatorów).
  • Każdy artykuł musi być dodatkowo opisany: tytuł, imię i nazwisko autora/ów, pełna nazwę uczelni lub instytucji, tytuł naukowy, wydział, kierunek studiów, słowa kluczowe oraz abstrakt w języku polskim i angielskim (1000 znaków).
  • Zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman, 12 pkt., interlinii 1,5 , marginesów standardowych – po 2,5 cm z każdej strony.
  • Ilustracje, tabele, wykresy powinny być opisane i przysłane w dobrej rozdzielczości.

5. Autorzy artykułów powinni dodatkowo załączyć oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotychczas publikowana oraz o przekazaniu redakcji praw autorskich do tekstu. Oznacza to, że artykuł nie będzie mógł być rozpowszechniany w inny sposób, a autorzy będą mogli korzystać z niego wyłącznie na własny użytek.