Rada naukowa

 • dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka;
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zespołu Technologii Materiałowych i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska;
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, zastępca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska;
 • prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, kierownik Zakładu Dróg i Lotnisk, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska;
 • prof. dr hab. inż. Karol Kowalski, Zespół Technologii Materiałowych i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska;
 • dr inż. Jan Król, Zespół Technologii Materiałowych i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska;
 • dr inż. Marta Wasilewska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka;
 • dr inż. Piotr Jaskuła, adiunkt w Katedrze Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;
 • dr inż. Bohdan Dołżycki, adiunkt w Katedrze Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;
 • dr inż. Wojciech Bańkowski, zastępca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
 • dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt Sp. z o.o.;
 • dr inż. Ewa Ołdakowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.