Redakcja

„NAWIERZCHNIE ASFALTOWE” to kwartalnik wydawany przez PSWNA, zawierający aktualne informacje branżowe i techniczne. Skierowany jest do szerokiego kręgu pracowników drogownictwa.

Redakcja:

  • Anna Krawczyk – redaktor naczelna
  • Danuta Kropiewnicka – redakcja językowa, korekta

DTP:

  • Krzysztof Konarski (Inventivo.pl)