Roczniki

Kwartalnik „NAWIERZCHNIE ASFALTOWE”

Poniżej znajdą Państwo elektroniczne archiwum wydań naszego kwartalnika. „Nawierzchnie Asfaltowe” to czasopismo wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, zawierające aktualne informacje branżowe i techniczne. Skierowane jest do szerokiego kręgu pracowników i pasjonatów drogownictwa.

Życzymy przyjemnej lektury!

Skład redakcyjny:

Redaktor Naczelna: Anna Krawczyk

Adres Redakcji:
ul. Trojańska 7
02-261 Warszawa
tel.: (48 22) 57 44 352

Rocznik 2006